“UFO rất sáng, mặc dù đang có ánh nắng mặt trời”,  phi công nói và lưu ý rằng anh rất hiếm khi nhìn thấy một vật thể sáng như vậy vào ban ngày. Theo phi công, thứ anh nhận thấy trên bầu trời không phải là hành tinh hay ngôi sao mà có thể là […]