Bà Tiêu Mỹ Cầm, người đứng đầu phái bộ Đài Loan tại Mỹ được mời tham dự lễ nhậm chức của tân Tổng thống Mỹ Joe Biden. Bà Tiêu Mỹ Cầm (Hsiao Bi-khim), người đứng đầu phái bộ Đài Loan tại Mỹ, đã chính thức được mời dự lễ nhậm chức của tân Tổng thống Biden. […]