Dân biểu South Carolina James Clyburn cho biết, dự thảo luận tội ông Trump sẽ được Hạ viện Mỹ tiếp nhận vào hôm nay 11/1 nhưng họ không có khả năng gửi chúng đến Thượng viện trong vài tháng tới. Dân biểu đảng Dân chủ cấp cao cho biết việc này sẽ cho phép các thượng […]