Skip to main content

‘Khổng Minh quả đúng vị thần’

Cũng giống như hầu hết các loại quần áo phổ biến của người hiện đại đã xuất hiện từ nhiều năm trước, lịch sử luôn quay quanh như một vòng tuần hoàn. Một công cụ chiến đấu như súng máy thường được sử dụng trong chiến trường hiện đại, ra đời sau cuộc cách mạng […]

Lý thuyết du hành thời gian của Einstein

Đến tận ngày nay, lý thuyết của Albert Einstein vẫn được chứng minh là không sai Khái niệm về du hành thời gian xoay quanh ý tưởng về chuyển động được cho là một người hoặc cơ thể từ điểm này đến điểm khác của thời gian theo nghĩa tương tự như chuyển động giữa các điểm […]