Skip to main content

Kim Jong-un bất ngờ triệu tập Bộ Chính t

Ông Kim jong-un triệu tập họp để giải quyết các vấn đề cấp bách. Lãnh đạo Triều Tiên phải khẩn trương họp để giải quyết nhiều vấn đề mà đất nước phải đối mặt trong thời đại đại dịch, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un nói. Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un […]

Kim Jong-un bất ngờ tuyên bố tình hình ở

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un. “Trong những năm gần đây, bất chấp tình hình khó khăn nhất trong lịch sử, sức mạnh quốc gia và vị thế của đất nước tăng mạnh … Giờ đây chúng ta phải tiến hành cuộc đấu tranh khó khăn trong hoàn cảnh thiếu thốn mọi thứ, nhưng […]