Ông Kim jong-un triệu tập họp để giải quyết các vấn đề cấp bách. Lãnh đạo Triều Tiên phải khẩn trương họp để giải quyết nhiều vấn đề mà đất nước phải đối mặt trong thời đại đại dịch, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un nói. Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un […]